Organisatie

Organisatie Oog Voor Warmte

We hebben een vereniging opgericht: vereniging "Oog voor Warmte" (KvK 82136904)


Iedereen die dat leuk vindt mag lid worden van deze vereniging en ideeën meegeven via de klankbordgroep.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Marc de Koos (voorzitter)

  • Dymph Hoffmans (secretaris)

  • Nico Hendriks (penningmeester)

  • Rento Hermanns (bestuurslid)

  • Jan Klein Breteler (aspirant bestuurslid)

  • Kees van der Lugt (aspirant bestuurslid)

Verder is er een brede klankbordgroep. Hierin zit iedereen uit de buurt die het leuk vindt om mee te denken of taken op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan flyeren, juridische en wettelijke zaken of gesprekken me de gemeente.

We hebben heel graag mensen erbij die mee willen werken. Vraag informatie of meld je aan op info@oogvoorwarmte.nl


Heb je een vraag spreek ons ‘gewoon’ aan!


Om het project uit te voeren werken we samen met de bedrijven ekwadraat en Energie Samen

Wie we zijn

Wij zijn...

Rento Hermanns

Molièrelaan

Nico Hendriks

Molièrelaan

Marc de Koos

Goethelaan

Dymph Hoffmans

Kanaalweg

Kees van der Lugt

Johan Sebastiaan Bachstraat

Jan Klein Breteler

Händelstraat